Miljöpolicy och Cookies

MILJÖ- SAMT SÄKERHETSPOLICY

Stonesystems miljöpolicy gäller hela koncernen. En viktig del av Stone Systems vision är att vara ett av de företag inom svensk stenindustri som leder utvecklingen mot en miljömässig hållbar produktion av stenprodukter. Detta innebär:

  • Att vi, i enighet med de nationella miljömålen producerar varor av både natursten och komposit på ett sätt som i minsta mån skadar vår natur
  • Vi använder oss av leverantörer som återställer landskap och miljö efter det att stenen brutits
  • Vi använder oss av miljövänliga rengöringsmedel till våra maskiner och produkter
  • Kondensvatten från våra kompressorer renas innan det återgår ut i kretsloppet
  • Kylvatten som används i produktionen renas och återanvänds
  • Vi håller oss uppdaterade med såväl krav som framsteg inom utvecklingen inom stenindustrin
  • Vi för en dialog med våra kunder, leverantörer och myndigheter i syfte att alltid vara ömsesidigt välinformerade om relevanta miljöförhållande
  • Våra handlingar ska ständigt ge förbättringar och förebygga utsläpp i överensstämmelse med bolagets dokumenterade målsättningar och planer inom såväl kvalitet som miljöområdet
  • Vi arbetar rikstäckande, men strävar alltid efter att samlasta våra leveranser för att minska onödiga koldioxidutsläpp
  • Vi utvärderar miljöprestanda och sociala samt etiska aspekter då vi väljer leverantörer, entreprenörer och affärspartners

Resultatet av vårt miljöarbete skapar goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling och för att öka vår konkurrenskraft. Vi uppfyller gällande lagar, bestämmelser och tillstånd. Genom ständiga förbättringar är vår ambition att vara ledande och ett föredöme på de marknader där vi verkar.

Inom våra verksamhetsområden fokuserar vi på miljöskydd, förebyggande av förorening och på människors hälsa.

Vi är angelägna om att driva en öppen dialog i frågor som rör miljöpåverkan av vår verksamhet och våra produkter.

 

COOKIES

En cookie är data som skickas från en webbplats och lagras lokalt i besökarens webbläsare medan den besöker en webbplats.. Din unika cookie identifierar dig för Stonesystems och när du går in på hemsidan igen så minns Stonesystems server var du tidigare har varit inne och vad du var intresserad av. Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på vår hemsida för att göra denna så användarvänlig som möjligt.

Om du väljer att avstå från alla cookies kommer du kanske inte att kunna utnyttja de tjänster som finns. Stonesystems vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

På Stonesystems.se kan förekomma länkar till externa webbsidor som Stonesystems inte har bestämmande över, dessa tar Stonesystems inget ansvar för gällande innehållet på de hemsidorna.

Personuppgiftslagen, PUL ersätts med en europeisk lagstiftning, GDPR, General Data Protection Regulation, eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska.
Ni som får utskick från oss finns i vårt kundregister och eller mailregister. Vi sparar emailadress, telefonnummer, postadress, leveransadress och organisationsnummer i dessa register.Era uppgifter hanteras med varsamhet, precis som tidigare. Vid förändringar tar vi tacksamt emot information från er för att hålla vårt register uppdaterat. Vid längre tids inaktivitet plockas uppgifterna bort. Vi utgår från att ni samtycker till detta fortsättningsvis. Skulle ni inte samtycka ber vi er kontakta oss så att vi kan ta bort uppgifterna.