Skillnader mellan stenar

Natursten eller Kvartssten?

Den största skillnaden mellan natursten och kvartssten är att natursten är tagen från bergen och kvartssten är en fabricerad sten gjort på bergarten kvarts. Naturstenen är en bergart och har skapats genom värme i berg och gör att alla råskivor är unika och “levande”. En kvartssten genomgår en tillverkningsprocess för att öka kvaliteten, hållbarheten och fasthetsgraden.

Dekton eller Silestone?

Cosentino i Spanien tillverkar både Silestone och Dekton som är fabricerade stenar med kvarts i grunden. Men vad är då egentligen skillnaden?

I Silestones fall krossas kvartsstenen till ett pulver som sedan blandas med en sammansättning, som blir till ett slags lim. Beroende på vilken färg kvartsstenen har får även Silestone sin nyans grundat på detta. Sedan skickas denna sammansättning in i en ugn i en form för att en stund senare komma ut som en Silestone råskiva.

Dekton framställs på liknande sätt som Silestone med kvartssten i grunden. Dekton däremot tillverkas när kvartssten och värme möts. Kvartsstenen smälts i extremt hög värme och gör att man därmed kan forma materialet till en råskiva. När “smeten” är i formen går det in i ugnen på hög värme och extremt högt tryck(25 kT) under en lång tid. Hela denna processen gör att Dekton blir mycket hårdare (7-8 på Mohs hårdhetsskala) och tåligare än både Silestone (7 på Mohs skala) och Natursten (3-7 på Mohs skala).

Vilken natursten?

De fantastiska bergarterna Granit, Kalksten och Marmor har funnits i svenska hem i decennier. Men vad är det då som skiljer dessa omtyckta stenar åt?

Granit är både starkare och hårdare (6-7 på Mohs skala) än kalksten och marmor, vilket gör att det klarar stötar och repor bättre. Graniten klarar surt regn och lämpar sig därmed även för utomhusbruk. Kalksten är förstadiet till marmor, vilket innebär att den är mjukare (3 på Mohs skala).

Marmor kan i kontakt med diverse syror påverkas och permanent fläckas eller skadas. Marmor är ganska mjuk (3-4 på Mohs skala) för att vara en sten och har relativt öppna porer som gör att vätska, fett och smuts kan ta sig in och bli till fläckar.

Vad är kvarts?

Kvarts även kallad kiselsten och är ett mineral, den kontinentala jordskorpans vanligaste mineral. Av den kontinentala jordskorpans mineralogiska sammansättning utgör 11 volym-% av kvarts. Mineralet är oftast mjölkvitt och halvgenomskinligt men kan förekomma i ett flertal färgvarianter. Det kan ej repas med kniv men kvarts är dock tillräckligt hårt för att repa fönsterglas.